Tutvustus

Tarkvara on loodud spetsiaalselt perearstidele. Programmi on arendatud alates 1997-st aastast ja arendus jätkub.Infosüsteemi arendamisel teostame kõik muudatused ja uuendused, mis põhinevad õigusaktide, Tervisekassa raviteenuste hinnakirja ning Tervise infosüsteemi standardite muutumisel. Õigusaktide arenduse kooskõlastab Peremeditsiini Infotehnoloogia Arendusnõukogu. Muudatuste ja uuenduste lahendused arutatakse läbi, kooskõlastatakse ning testitakse eelnevalt Eesti Perearstide Seltsi (EPS) töörühma poolt.  Samas on ka perearstid ise programmi arendajad, sest paljud muudatused tehakse arstide ettepanekul.

Perearsti tarkvara on loodud perearstidele, tervisekeskustele ja teistele raviasutustele igapäevatöö lihtsustamiseks. Tarkvara kasutab suur osa Eesti perearstidest, Tänu nendele toimib klienditoe kaudu pidev tagasiside, mille alusel toimub tootearendus funktsionaalsuse ning kasutajamugavuse tõhustamiseks.

Infosüsteem kergendab arsti pingelist tööd, tagab andmete õigeaegsuse ja tõesuse, säilitab andmed korrektselt ja süsteemselt, võimaldab infot aruandluseks lihtsalt kätte saada ning tagab andmete turvalisuse ja andmekaitse.

Perearsti tarkvara sisaldab:

Patsientide register – võimaldab sisestada ja parandada patsientide isikuandmeid ja kontrollida Tervisekassa kindlustatust.

Digitaalne tervisekaart – võimaldab sisestada patsiendi haigusloo andmeid, koostada ja sisestada uuringuid ning protseduure, vaadelda või täiendada hinnakirju, täita laboratoorsete uuringute blankette, koostada ja välja trükkida arveid, töövõimetuslehti, saatekirju ja tervisetõendeid, tervisekontrolli kaarte, mootorsõiduki juhi tervisetõendit, relvaloa ankeeti, nakkushaiguste teatist ja nimistu avaldust. Lisaks laborianalüüside elektrooniline tellimine ja elektrooniline vastuste vastuvõtmine, elektrooniliselt saadetud vastuste korral laboriteenuste automaatne lisamine raviteenuste arvetele, röntgenpiltide ja röntgenuuringute vastuste vaatamine TÜ Kliinikum ja PERH pildipankadest, väikelapse arengu jälgimine, vaktsineerimiste kalender ja vaktsineerimiste sisestamine, retseptid, ravimite ja toimeainete loetelud ning soodustuste kontroll üle interneti.

Registratuur – võimaldab registreerida patsiente arsti vastuvõtule ning registreerida koduvisiite.

Retseptid – võimaldab koostada ja välja trükkida retsepte, soodusretsepte ning narkootiliste ravimite retsepte, edastada neid digitaalselt apteeki (digiretsept).  Ravimite nimekirja automaatne uuendamine ja ravimisoodustuse kontroll.

Raviteenuste arvestus – võimaldab koostada Tervisekassa raviteenuste arveid ja töövõimetuslehti, teostada arveldusi Tervisekassa osakondadega ning teiste maksjatega.

Meditsiinistatistika – võimaldab koostada aasta- ja kvartaliaruandeid, diagnooside ja hinnakirjakoodide aruandeid. Võimaldab teha retseptide, patsientide ja vaktsineerimiste statistikat jne.

Aruandlus patsientide registri ja raviteenuste arvete põhjal.

Infovahetus laboritega (veebipõhine analüüside tellimine ja vastuste saamine).

Perearsti tegevused haiguste ennetamisel, sealhulgas individuaalne ennetusplaan. Erinevate dokumentide (tõendid, teatised,  saatekirjad jne.) väljastamine.

Raviarveldus ja Tervisekassaga suhtlemine, sealhulgas raviteenuste arvete täielik kontroll vastavalt Tervisekassa nõuetele.

Nõuded:

  • Operatsioonisüsteem Windows 10 ja uuem.
  • Riistvara peab olema piisav Windows10 kasutamiseks.
  • Soovituslik ekraani resolutsioon on 1920*1080 px.

Tööpäeviti 9:00 - 17:00

+372 659 5760

klienditugi@medisoft.ee

Räägu 35a, 13425 Tallinn

Riia 142, 50411 Tartu